De allermest basale hæklemaskerluftmaske - lm - SymbolTil den første løkke/maske følges billederne (A, B og C).
Hold garnet mellem venstre hånds fingre (D).
Lav luftmasken ved at sno garnet omkring hæklenålen
og trække garnet gennem løkken ved hjælp af krogen (E).
Gentag disse bevægelser i hver hæklet luftmaske (F).kædemaske - km - SymbolDette er en "hjælpemaske" som bl.a. bruges til at samle luftmasker til ringe med (A).
Sæt hæklenålen i masken og træk garnet gennem løkken (B og C).fastmaske - fm - SymbolFastmasker hækles i anden luftmaske fra hæklenålen (A).
Sæt hæklenålen forfra ind under de to øverste maskelænker i anden maske fra hæklenålen (B og C).
Fang garnet med hæklenålen (slå om), og træk det gennem de to maskelænker.
Der er nu to løkker på hæklenålen (D og E).
Træk garnet igennem én gang til, gennem begge løkker, og der er nu én løkke på hæklenålen.
Gentag trin D og E for at lave de efterfølgende masker (F).
For at vende (vendemaske) hækles en luftmaske, og arbejdet vendes (G og H).
For næste række trækkes garnet gennem løkkerne i første maske (I).
Fortsæt på denne måde i de følgende masker på rækken.halvstangmaske - hstm - SymbolSlå garnet en enkelt gang om hæklenålen, inden hæklenålen stikkes igennem 3. luftmaske fra hæklenålen.
Slå om, træk garnet igennem maskeløkkerne, slå om, og træk garnet gennem 3 løkker på hæklenålen (A, B, C og D).
Vend ved at lave to luftmasker og vende arbejdet.
Disse to luftmasker korresponderer med første hstm på næste række (E og F).
For næste række sættes hæklenålen gennem løkkerne på anden maske (F).
Gentag forrige trin for efterfølgende masker (G).
Fortsæt på denne måde for de følgende masker på rækken (H).stangmaske - stm - SymbolSlå garnet en enkelt gang omkring hæklenålen, inden den stikkes igennem 4. maske fra hæklenålen, slå om og træk igennem (A og B).
Fang garnet med hæklenålen og træk igennem 2 løkker på hæklenålen (C og D).
Fang garnet en gang til og træk det igennem de to resterende løkker på hæklenålen (E og F).
Gentag forrige trin for efterfølgende masker (G).
Vend ved at lave tre luftmasker og vende arbejdet. Disse tre luftmasker korresponderer med første stm på næste række (H og I).
For næste række sættes hæklenålen igennem to maskeløkker på den anden maske (J).
Fortsæt på denne måde for de efterfølgende masker på rækken (L).

dobbelt stangmaske - db.stm - SymbolSlå garnet omkring hæklenålen to gange (A).
Træk garnløkken igennem 5. luftmaske.
Fang garnet med hæklenålen og træk det igennem to løkker ad gangen, indtil der er én løkke tilbage på hæklenålen (B, C og D).
Vend ved at lave 4 lm og vende arbejdet.
Disse 4 lm korresponderer med første db.stm på næste række.kædemaske til ring


sitemap